Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 716/18 - wyrok Sąd Rejonowy w Radomiu z 2019-08-19

Sygn. akt II K 716/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 sierpnia 2019 roku

Sąd Rejonowy w Radomiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Łyś

Protokolant: st.sekr.sądowy Małgorzata Bąk

Prokurator: bez udziału

po rozpoznaniu w dniach 28 lutego 2019 roku, 7 maja 2019 roku i 5 sierpnia 2019 roku sprawy:

1.  D. W. (W.)

syna A. i H. z domu P.

urodzonego (...) w R.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od 20 grudnia 2011r do 27 stycznia 2014 w P. pow. (...), działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję Wójta Gminy P. i będąc na podstawie art.230 ust. 3,4 i 6 w zw. z art. 246 ust. 2 i art.238 w zw. z art. 246 ust. 2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.0 2017.2077, tj. z dnia 2017.11.10) i na podstawie art. 8 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit b, ust. 5 lit f ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764 t.j z dnia 2016.10.26) - zobowiązany do zamieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w P. uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. dotyczących opinii w sprawie: wieloletnich prognoz finansowych Gminy P., prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy P., projektów uchwał budżetowych oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Gminy P., wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi nie zamieścił na w/w stronie informacji publicznej w postaci:

-

w okresie od 20-27 grudnia 2011r nie opublikował uchwały nr Ra 505.11 R. w W. z dnia 9 grudnia 2011r w sprawie opinii o przedłożonym przez Gminę P. projekcie uchwały budżetowej na rok 2012,

-

w okresie od 20-27 grudnia 2011 r nie opublikował uchwały nr Ra.506.2011 R. w W. z dnia 9 grudnia 2011r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy P. projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2017,

-

w okresie od 18-24 stycznia 2012r nie opublikował uchwały nr RA.33.2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. Zespól w R. z dnia 12 stycznia 2012r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę P. kwoty długu na lata 2012-2017,

-

w okresie bliżej nieustalonym w grudniu 2012r nie opublikował uchwały nr Ra.493.2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 14 grudnia 2012r w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta gminy P. projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020,

-

w okresie bliżej nieustalonym w grudniu 2012r nie opublikował uchwały nr Ra.492.2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 14 grudnia 2012r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy P. projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

-

w okresie od 29.01.2013r - 4.02.2013r nie opublikował uchwały nr Ra.56.2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. Zespół w R. z dnia 21 stycznia 2013r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę P. planowanego w uchwale budżetowej na 2013r deficytu,

-

w okresie od 29.01.2013r - 4.02.2013r nie opublikował uchwały nr Ra.55.2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. Zespól w R. z dnia 21stycznia 2013r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę P. na lata 2012-2022 kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

-

w okresie od 12 - 19.12.2013 r nie opublikował uchwały nr Ra 432.2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy P. projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022,

-

w okresie od 12 - 19.12.2013r. nie opublikował uchwały nr Ra. 431.2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy P. projekcie uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu,

-

w okresie od 21 - 27.01.2014r. nie opublikował uchwały nr Ra.15.2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16 stycznia 2014 r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez gminę P. kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

-

w okresie od 21 - 27.01.2014r nie opublikował uchwały nr Ra .14.2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę P. planowanego w uchwale budżetowej na rok 2014 deficytu,

tj. o przestępstwo z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. 2016.1764 tj. z dnia 2016.10.26) w zw. z art.12 k.k.

2.  A. R. (R.)

córki M. i H. z domu W.

urodzonej (...) roku w P.

oskarżonej o to, że:

II.  w okresie od 15 grudnia 2014r do 13 lutego 2017r w P. działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję skarbnika Gminy P. i będąc - na podstawie aneksu do zakresu obowiązków z dnia 6.03.2014r oraz na podstawie art.230 ust.3,4 i 6 w zw. z art. 246 ust. 2 i art. 238 w zw. z art. 246 ust.2 i 3 ustawy dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. (...).2077 tj. z dnia 2017.11.10) i na podstawie art. 8 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit b, ust. 5 lit f ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 t.j z dnia 2016.10.26) - zobowiązana do zamieszczania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w P. uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. dotyczących opinii w sprawie: wieloletnich prognoz finansowych Gminy P., prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy P. , projektów uchwal budżetowych oraz w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Gminy P., wbrew ciążącemu na niej obowiązkowi nie zamieściła na w/w stronie informacji publicznej w postaci :

-

w okresie od 15 - 22 grudnia 2014r nie opublikowała uchwały nr Ra.516.2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy P. projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 oraz możliwości finansowania planowanego w budżecie deficytu,

-

w okresie od 15 - 22 grudnia 2014r nie opublikowała uchwały nr Ra.515.2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy P. uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023,

-

w okresie od 6 - 13 lutego 2015r nie opublikowała uchwały nr RA.59.2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 2 lutego 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę P. kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

-

w okresie od 6 - 13 lutego 2015r nie opublikowała uchwały nr Ra 58.2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 lutego 2015r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę P. planowanego w uchwale budżetowej na rok 2015 deficytu,

-

w okresie od 30.11.2015r do 7.12.2015r nie opublikowała uchwały nr Ra.378.2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej w W. z dnia 26 listopada 2015r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy P. projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024,

-

w okresie od 30.11.2015r do 7.12.2015r nie opublikowała uchwały nr Ra .379.2015 R. w W. z dnia 26 listopada 2015r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy P. projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu w okresie od 10-17 lutego 2016r nie opublikowała uchwały nr Ra.89.2016 R. w W. z dnia 4 lutego 2016r w sprawie możliwości sfinansowania przez Gminę P. planowanego w uchwale budżetowej na rok 2016 deficytu,

-

w okresie od 10 - 17 lutego 2016r nie opublikowała uchwały nr Ra 90.2016 R. w W. z dnia 4 lutego 2016r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę P. kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

-

w okresie od 13 - 20 grudnia 2016r nie opublikowała uchwały nr Ra.464.2016 R. w W. z dnia 13 grudnia 2016r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy P. projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 oraz możliwości sfinansowana planowanego w budżecie deficytu, w okresie od 19 - 26 grudnia 2016r nie opublikowała uchwały nr Ra 463.2016 R. w W. z dnia 13 grudnia 2016r w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy P. projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030,

-

w okresie od 6 - 13 lutego 2017r nie opublikowała uchwały nr Ra.103.2017 R. w W. z dnia 2 lutego 2017r w sprawie opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę P. kwoty długu w latach objętych wieloletnią Prognoza Finansową,

-

w okresie od 6 - 13 lutego 2017r nie opublikowała uchwały nr Ra.102.2017 R. w W. z dnia 2 lutego 2017r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez gminę P. planowanego w uchwale budżetowej na rok 2017 deficytu,

tj. przestępstwo z art. 23 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016.1764 t.j z dnia 2016.10.26) w zw. z art.12 kk

I.  Na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.k. w zw. z art. 1 § 2 k.k. w zw. z art. 414 § 1 k.p.k. postępowanie karne wobec oskarżonych D. P. (...) i A. J. (...) umarza;

II.  Na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. kosztami procesu obciąża Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Lipiec
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Łyś
Data wytworzenia informacji: