Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Co 1244/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Radomiu z 2015-08-27

I C 2007/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 3 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

postępowanie pojednawcze, zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zawezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie pozwu
 • Ważne frazy
  • postępowanie pojednawcze, zawezwanie do próby ugodowej, zawisłość sporu, identyczność, siedziba, stan zawisłości, wniosek o zawezwanie, odrzucenie pozwu, mucha, sprawa o zawezwanie, złożenie wniosku o zawezwanie, postępowanie rozpoznawcze, spór w postępowaniu, wdanie, możliwość zaktualizowania, ugoda, pozew w sprawie, zakończenie postępowania pojednawczego, postępowanie w przedmiocie zawezwania, warszawa
Zobacz»

I Co 137/21

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Głubczycach

Data orzeczenia: 24 lutego 2022

Data publikacji: 22 listopada 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przeciwnik, odrzucenie wniosków, zawezwanie do próby ugodowej, postanowienie umowy o kredyt, rozliczenie łączącej strony umowy, rezygnacja z dochodzenia roszczenia, przerwanie biegu, wypłacony kredyt, uzyskanie skutku, uzasadnienie wniosków, stanowisko banku, skutek przerwy biegu przedawnienia, wywarcie presji, zawarcie ugody, spora część, korzystanie z kapitału, wnioskodawca opłaty, wypadek przegrania, kompleksowe rozliczenie, analog
Zobacz»

XXIII Gz 352/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 maja 2012

Data publikacji: 27 maja 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zawezwanie, postępowanie pojednawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zawezwanie, zastosowanie do wniosków, jurysdykcja krajowa, podstawa ustalenia właściwości, uznanie ugody, ustalenie właściwości miejscowej, sprawa o zawezwanie, zażalenie od postanowienia sądu, republika białorusi, decyzja o uznaniu, postępowanie pojednawcze, mająca siedziba, księga pierwsza, bezwzględny zakaz, postanowienie i uwzględnienie, właściwość ogólna, wyłączna podstawa, postanowienie sądu rejonowego, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym
Zobacz»

VIII Gz 126/22

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 24 czerwca 2022

Data publikacji: 5 lipca 2022

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

wniosek o zawezwanie, zawezwanie do próby ugodowej, przeciwnik, postępowanie pojednawcze
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wniosek o zawezwanie, zawezwanie do próby ugodowej, przeciwnik, dopuszczalność zażalenia, postępowanie pojednawcze, odrzucenie wniosków, pogląd wyrażony w judykaturze, wierzytelność wnioskodawcy, katalog postanowień, przepis o procesie, odmowa odrzucenia, droga potrącenia, zarządzenie o zwrocie wniosku, zaskarżalność, zażalenie na zarządzenia, postanowienie sądu pierwszej instancji, perspektywę wartości, strona przeciwnika, wnioskodawca zadłużenia, zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie
Zobacz»

I Co 872/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kole

Data orzeczenia: 6 lipca 2022

Data publikacji: 25 stycznia 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Wspólna treść

zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zawezwanie, przeciwnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawezwanie do próby ugodowej, wniosek o zawezwanie, umowa kredytów, zawarcie ugody, bank, zwrot udzielonego kredytu, polubowne zakończenie sporu, niekorzystne rozstrzygnięcie, propozycja ugodowa, przeciwnik, uprawnienie procesowe, treść wniosku o zawezwanie, formułowanie propozycji, udostępnienie kapitału, stronę kredytów, przerwanie biegu przedawnienia, zakończenie postępowania pojednawczego, kodeks cywilny z dniem, tabela kursowa, pożyczony kapitał
Zobacz»

I ACz 317/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 4 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kurka, charakter sprawy cywilnej, wszczęcie dochodzenia, państwowa inspekcja pracy, przepis kodeksu postępowania cywilnego, praca w salonie, kontrola przez urząd, prawna kontrola, odrzucenie pozwu, sprawa karna i cywilna, merytoryczne postępowanie, uregulowanie przepisu, policja, pozew o zobowiązanie, działanie władcze, wydanie polecenia, zakres uregulowania, urząd skarbowy, wydane orzeczenie sądu, przeprowadzenie przez sąd okręgowy
Zobacz»

VIII Pz 7/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 lutego 2018

Data publikacji: 7 maja 2018

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

postępowanie pojednawcze, zawezwanie do próby ugodowej, przeciwnik, wniosek o zawezwanie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie pojednawcze, zawezwanie do próby ugodowej, sprawa o zawezwanie, przeciwnik, postępowanie nieprocesowe, sprawach niewymienionych, opłata od wniosku, ewentualna ugoda, zawarcie ugody, wniosek o zawezwanie, termin posiedzenia, pełnomocnik przeciwnika, przedmiot sprawy, postępowanie o zawezwanie, stawka taryfowa, wnioskodawca, przedmiot ugody, wynagrodzenie pełnomocników, zakres wynagrodzenia, wynagrodzenie adwokatów
Zobacz»

III Cz 1307/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 4 lutego 2014

Data publikacji: 19 maja 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • hajduk, stosunek z zakresu prawa, zakres prawa cywilnego, sprawa o sygnaturze, postępowanie sądowe, przyczyna odrzucenia pozwu, potwierdzenie przez sąd, prawidłowość procedowania sądu, odrębne postępowanie, stan zawisłości sprawy, badanie przez sąd odwoławczy, zażalenie, kodeks postępowania cywilnego, samodzielna sprawa, sprawa do naruszenia przepisów, przytoczone unormowania, działanie w sytuacji, wniesienie zastrzeżeń, charakter sprawy cywilnej, sprawa i stanie
Zobacz»

I ACz 1554/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 29 sierpnia 2013

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • droga administracyjna, niedopuszczalność drogi sądowej, przepis kodeksu postępowania administracyjnego, wydawanie odpisów, żądanie w drodze, sporne żądanie powoda, charakter sprawy cywilnej, myśl przepisów, konieczność powtarzania, akt postępowania administracyjnego, uzasadnienie skarżone postanowienie, treść i charakter, zażalenie powoda, nakazanie wydania, uzyskanie dowodów, realia analizowanej sprawy, charakter sporny, postanowienie przepisów, stanowisko sądu i instancja, rozumienie przepisów
Zobacz»

II Cz 838/22

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 26 września 2022

Data publikacji: 30 listopada 2022

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

zawezwanie do próby ugodowej, postępowanie pojednawcze, wniosek o zawezwanie, przeciwnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zawezwanie do próby ugodowej, postępowanie pojednawcze, propozycja ugodowa, wniosek o zawezwanie, zawarcie ugody, posiedzenie pojednawcze, przeciwnik, zażalenie, posiedzenie w dniach, roszczenie o bezumowne korzystanie, odroczenie posiedzenia, bieg terminu przedawnienia, korzystanie z kapitału, postępowanie o zawezwanie, błędne zastosowanie w sytuacji, propozycja ugody, intencja wnioskodawcy, oświadczenie uczestników, nadużycie prawa, bank
Zobacz»

I ACz 632/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 17 maja 2013

Data publikacji: 28 maja 2013

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

odrzucenie pozwu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • starosta, zażalenie, zmiana w zakresie reprezentacji, jednostka organizacyjna osoby prawnej, proces właściwy, odrzucenie pozwu i zasądzenie, otrzymanie odpowiedzi na pozew, pierwotne oznaczenie, pozwana jednostka organizacyjna, naprawienie wady, reprezentowanie skarbu państwa, sprostowanie oznaczenia strony, dokładne oznaczenie, droga sprostowania, organ państwowej jednostki organizacyjnej, wstępny etap, przekształcenie podmiotowe, dookreślenie, skarbowe państwo, pełnomocnik powodów
Zobacz»

II Co 2160/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2015

Data publikacji: 20 stycznia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

postępowanie pojednawcze, zawezwanie do próby ugodowej, przeciwnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postępowanie pojednawcze, zawezwanie do próby ugodowej, złoty polski, przeciwnik, waluta obca, dłużnik, zasądzenie świadczenia, kwota wyrażona w walucie, zawarcie ugody, przesłanka odrzucenia pozwu, pełnomocnik przeciwnika, odrzucenie pisma, różne roszczenia, przedmiot świadczenia, przerwanie biegu przedawnienia, jednostka pieniężna, waluta polska, wierzyciel, równowartość, wykład
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Gaworska-Sikora
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Radomiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Dębowska
Data wytworzenia informacji: